РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Народна библиотека „ Радоје Домановић“

Општинска управа

Број: 1/2019

Дана: 10.06.2019. годинa

Р а ч a

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Поштовани,

 

Позивамо Вас да у поступку набавке – добара – Рачунарске опреме и друге опреме  у Народној библиотеци „Радоје Домановић“, Карађорђева 60 , Рача Крагујевачка, доставите понуду:

 

Рок достављања понуде је

 

24.06.2019. година до 12 часова

Отварање понуда

24.06.2019 година у 12,15 часова

Начин достављање понуде

Понуда се може доставити поштом или лично у просторијама народне библиотеке „Радоје Домановић“, и мора стићи до последњег дана рока без обзира на начин на који је послата, на адресу Карађорђева 60, 34210 Рача

 

Обавезни елементи понуде

Образац понуде са спецификацијом коју достављамо у прилогу

Критеријум за доделу Уговора

Најнижа понуђена цена

Напомена

Уговор се закључује са роком важења до испоруке добара која су предмет набавке

Особа за контакт

 Павловић Катарина ,

бр. тел.0638442195

 

Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде се доставља у оригиналу на адресу.

 Понуђач је у обавези да достави и решење АПР-а о регистрацији или да наведе интернет страницу о доступности документа

Са понуђачем са најповољнијом понудом ће се након истека рока за подношења понуде приступи закључењу Уговора.

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

  • ШТАМПАЧ ТЕРМАЛНИ – 1 КОМАД

 

Минималне карактеристике

 

Тип

термални

Формат папира

Ролна 5“/127мм

Брзина штампе

102мм/с

Резолуција

203 dpi

Повезивање

USB 1.1, RS-232 serial, parallel

Остало

8 MB Flash

Сврха

Штампање налепница за књиге

 

 

  • БАР- КОД ЧИТАЧ – 2 КОМАДА

 

Минималне карактеристике

Опис

Ручни, ласерски бар – код читач, једна зрака

Sсan rate

270 скенова у секунди

Рефлексија

До 20%

Издржљивост падова

Дизајниран да издржи 50 падова на бетон висине од 1,5м

Удаљеност читања

До 45цм наситнијих кодова

Повезивање

USB

Остало

Три начина рада – стални рад/ на притисак тастера- на детекцију пролаза бар кода

  

 

  • ЛАП ТОП РАЧУНАР – 1 КОМАД

 

 

Минималне карактеристике

ПРОЦЕСОР

Радни такт

2,50 GHz

Кеш

2МБ Кеш меморије

Број језгара

4

МЕМОРИЈА

Тип

DDR3 4 GB SO-DIMM DDR3L, max 8 GB, 1600 MHz, 4 core, 1 slot

Капацитет

4 GB max 8 GB

Брзина

1600 MHz

4 core, 1 slot

ГРАФИЧКА КАРТИЦА

интегрисана

ХАРД ДИСК

Формат

3,5“

Повезивање

SATA3 SATA 500, 5400 rpm

Капацитет

500 GB

Број обртаја у минути

7200

ОСТАЛЕ КОМПОНЕНТЕ

Оптички уређај

DVD + RW DL

Екран

15.5”

Резолуција екрана

1366x768 piksela

Тип екрана

AG (Anti Glare) LED baclit

Мрежа

1x10/100/1000, Ethernet

Повезивање

Читач картица MMC,SD, SDHC(SD 2.0), SDXC,RJ 45 прикључак, HDMI, Audio In / Out, USB 2.0, USB 3.0

Web kamera

HD 720p

Начин уноса података

Тастатура   Touch Pad

Батерија

Li – Ion 3 ћелије

Оперативи систем

Мicrosoft Win 8.1 64 Bit Eng 1 pk OEM DVD

 

  • Добро које је предмет набавке испоручује се на адресу наручиоца на територији општине Рача, у просторије Народне библиотеке „Радоје Домановић“ о трошку добављача, у року не дужем од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора.
  • Добро које се испоручује мора бити фабрички ново, у оригиналном паковању, мора имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које морају бити оверене печатом добављача.
  • За наведене позиције могу се понудити добра са минималним захтевом по спецификацији или бољи квалитет.
  • За све позиције неопходно је да Понуђач достави техничку спецификацију и потврду о произвођачкој гаранцији за сву понуђену опрему за коју се тражи гаранција произвођача.

 

 

О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е

За јавну набавку на коју се Закон не примењује

Набавка добара – Рачунарске опреме и друге опреме

можете преузети ОВДЕ као word doc.