Народна библиотека

„Радоје Домановић“

Рача

 

Плана рада за 2019. годину

 

Библиотека у  2019. години планира принову фонда, и то највише средствима из буџета, која су већа у односу на претходну годину. Набавка нових наслова вршиће се и из сопствених средстава, која ће такође бити увећана. Одлуком Управног одбора, годишња чланарина је смањена са 1000 на 800 динара, док је цена породичног уписа остала иста – 1200 динара. Нова повољност је што упис више није везан за почетак године, већ траје годину дана од дана уписа, односно шест месеци када се ради о полугодишњој чланарини. Планиран је и колективни упис, пре свега ученика Основне и Средње школе у Рачи, а затим и запослених у јавним установама по специјално сниженим ценама. Како би књигу приближила свима а посебно деци и младима, библиотека ће организовати и Путујуће читалиште које ће на месечном нивоу односити књиге на читање деци у подручним одељењима Основне школе „Карађорђе“.

У погледу врсте библиотечке грађе, и даље ће се у највећој мери набављати популарна књижевност. Међутим, радиће се и на популарисању дела класичне књижевности, као и стручне литературе из различитих области. То се може постићи организовањем различитих радионица, промоција књига, као и препорукама од стране библиотекара. У библиотеци ће бити изложене књиге као препорука за дати месец (за децу, тинејџере и одрасле). Све препоруке и актуелни догађаји биће објављени на фејсбук профилу библиотеке.

Библиотека у плану има разноврсне програме. Приоритет ће бити радионице за децу (филозофска, радионица за креативно писање и ликовно стваралаштво, радионице на енглеском и немачком језику, радионице из физике и математике). У том смислу ће се радити на јачању сарадње између библиотеке и образовних институција у Рачи. Такође ће се радити на јачању сарадње са матичном библиотеком у Крагујевцу, у оквиру које ће се организовати гостовања писаца, промоције књига, изложбе и округли столови. Јако важан сегмент је и формирање Завичајног фонда где ће се радити на промовисању рада завичајних писаца. За наредну годину планирано је одржавање скупа у оквиру програма Културно наслеђе општине Рача као и издавање зборника радова по одржаном скупу.

Као веома важна тачка овог плана истиче се планирана сарадња са Историјским институтом Београда, тачније са др Срђаном Катићем на пројекту превода турског пописа становништва од 15. до 18. века. Библиотека такође учествује у пројекту за обнову Старог конака (Турског хана) који би, уколико се пројекат реализује, постао нова зграда библиотеке. На тај начин би се решио проблем скученог простора у коме се библиотека тренутно налази.

Рачунарска и техничка опрема библиотеке ће у наредном периоду морати да се допуни, што је и планирано финансијским планом за 2019. годину. Обзиром на чињеницу да је већ за почетак године планирано увођење система Кобис, предвиђена су и средства за опрему као и за обуку запослених. Обнављање опреме подразумева куповину рачунара, посебног штампача и бар код читача.

За крај године, предвиђено је организовање Предновогодишњег пријема са пригодним програмом, где ће бити додељене награде за најактивније кориснике библиотечког фонда. Такође је у плану и награђивање ученика чланским картама библиотеке за освојена места на литерарним и ликовним конкурсима које организује школа.

Подразумева се да ће запослени посетити Београдски сајам књига, као и да ће учествовати на акредитованим семинарима Министарства културе и информисања. Биће уложени посебни напори да се омогући стално усавршавање запослених у библиотеци како би се читаоцима пружила што боља и квалитетнија услуга.

 

                Директор

                  Катарина Павловић